De registraties zijn per formulier te exporteren naar een CSV bestand via het formulieren overzicht.